Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej I st., animator czasu wolnego oraz zabaw dla dzieci. Dodatkowo: ukończone kursy Metody aktywnego słuchania muzyki Batti Staruss, Metody Dobrego Startu (I i II st.) oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Prywatnie – miłośniczka i właścicielka trzech kotów, mól książkowy, pasjonatka swojej pracy. Nauczanie i uczenie się to najlepsza przygoda życia, do której codziennie zapraszam swoich uczniów, a teraz również Ciebie.

Najważniejsze jest poczucie, że jest się na właściwym miejscu i robi się to, co się naprawdę kocha.

Paulina Kozłowska
Świat Przedszkolanki

Facebook Comments Box